झाडाची आत्मकथा निबंध मराठी | Zadachi Atmakatha nibandh Marathi

Zadachi Atmakatha nibandh Marathi – मित्रांनो आज “झाडाची आत्मकथा निबंध मराठी “ या विषयावर निबंध मराठी मध्ये पाहणार आहोत तरी हा निबंध तुम्हाला आवडेल अशी आशा करून आपण निबंधास सुरवात करूया.

Zadachi Atmakatha nibandh Marathi

मी एक झाड आहे. मी एक लहान बीज म्हणून जन्मलो, तुझ्या बोटाच्या टोकापेक्षा मोठा नाही. मला एका दयाळू आत्म्याने जमिनीत पेरले आणि वाढण्यासाठी आवश्यक पोषक आणि काळजी दिली.

जसजसे दिवस जाऊ लागले, तसतसे मला पालवी फुटू लागली. माझी मुळे जमिनीत खोलवर खणली आहेत, मला टिकवण्यासाठी पाणी आणि पोषक द्रव्ये शोधत आहेत. माझी सोंड उंच आणि मजबूत होऊ लागली, आकाशाकडे पोहोचली. माझ्या फांद्या पसरल्या, सूर्यापर्यंत पोहोचल्या.

मी जसजसा मोठा होत गेलो, तसतसे मी माझ्या सभोवतालचे जग बदलताना पाहिले. ऋतू आले आणि गेले, आणि मी प्रत्येकाचे सौंदर्य पाहिले. शरद ऋतूत माझ्या आजूबाजूच्या झाडांवरील पानांचा रंग बदलताना आणि हिवाळ्यात बर्फाने जमीन आच्छादलेली असताना मी पाहिले. मला वसंत ऋतूची पहिली चिन्हे दिसली, जसे की फुले फुलू लागली आणि पक्षी त्या भागात परतले. Zadachi Atmakatha nibandh Marathi

झाडाची आत्मकथा निबंध मराठी

मी उन्हाळ्याच्या दिवसात प्राणी आणि मानवांना सावली दिली आणि थंड हिवाळ्यात मी त्यांच्यासाठी निवारा होतो. जसजशी वर्षे निघून गेली तसतसे मी पाहिले, आणि मी एके काळी असलेले छोटेसे रोपटे एका मोठ्या झाडात वाढले. “Zadachi Atmakatha nibandh Marathi”

मी माझ्या आयुष्यात अनेक गोष्टी पाहिल्या आहेत. मी कुटुंबे येतात आणि जाताना पाहिले आहेत, मुले मोठी होतात आणि दूर जातात. जग बदलताना आणि काळाच्या गरजांशी जुळवून घेताना मी पाहिले आहे. पण या सगळ्यातून मी स्थिर राहिलो. मी उंच आणि अभिमानाने उभा आहे, सामर्थ्य आणि लवचिकतेचे प्रतीक आहे.

मी माझ्या आयुष्याकडे मागे वळून पाहताना, मी जे काही साध्य केले त्याचा मला अभिमान वाटतो. मी माझ्या आजूबाजूच्या सर्व लोकांना निवारा, सावली आणि सौंदर्य प्रदान केले आहे. मी पारिस्थितिक व्यवस्थेत एक छोटी पण महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, पक्षी आणि इतर लहान प्राण्यांना घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. “Zadachi Atmakatha nibandh Marathi”

Zadachi Atmakatha nibandh

पण माझे आयुष्य अजून संपलेले नाही. माझ्या सभोवतालच्या सर्वांसाठी मी उंच आणि मजबूत उभा राहीन. आणि जेव्हा या पृथ्वीवर माझा वेळ पूर्ण होईल, तेव्हा मी पृथ्वीवर परत येईन, मातीचा भाग बनून जे नवीन जीवनाचे पोषण करेल.
शेवटी, एक झाड असणे म्हणजे केवळ उंच आणि मजबूत होणे नव्हे तर स्वतःहून मोठ्या गोष्टीचा एक भाग बनणे आणि पर्यावरण आणि समाजाला परत देणे. मी जगलेल्या जीवनाचा मला अभिमान आहे आणि भविष्याची वाट पाहत आहे.

मी एक झाड आहे आणि माझी कथा वाढ आणि बदलाची आहे. मी माझ्या आयुष्याची सुरुवात एका लहानशा बीजाप्रमाणे केली, जी जंगलाच्या समृद्ध मातीत पेरली गेली. सुरुवातीला, मी फक्त एक लहान अंकुर होतो, माझ्या आजूबाजूच्या इतर वनस्पती आणि झाडांमध्ये क्वचितच दिसत होता. पण मी वाढण्याचा निर्धार केला आणि सूर्य, पाऊस आणि माझ्या खाली असलेली पृथ्वी यांच्या मदतीने मी फुलू लागलो.

जसजसा मी उंच आणि मजबूत होत गेलो, तसतसे मला स्वतःला इतर झाडांनी वेढलेले दिसले, प्रत्येक झाड आपापल्या पद्धतीने अद्वितीय आहे. उंच, भव्य पाइन्स आणि रुंद-पानांचे ओक, तसेच नाजूक बर्च आणि डौलदार विलो होते. आम्ही सर्व एकत्र वाढलो, प्रकाश आणि संसाधनांसाठी स्पर्धा केली, परंतु आमच्या जगण्याच्या सामायिक संघर्षात एकमेकांना साथ दिली. ‘Zadachi Atmakatha nibandh Marathi’

झाडाची आत्मकथा निबंध

जसजशी वर्षे सरत गेली तसतशी मी वाढतच गेलो आणि बदलत गेलो. मी नवीन उंची गाठली आणि माझ्या फांद्या पसरल्या, ज्या प्राण्यांना आणि कीटकांना जंगलात घर म्हणतात त्यांना आश्रय दिला. मी ऋतू येतात आणि जातात ते पाहिले आणि मी बदलत्या हवामानाशी आणि माझ्या सभोवतालच्या बदलत्या जगाशी जुळवून घ्यायला शिकलो. [Zadachi Atmakatha nibandh Marathi]

पण माझी वाढ त्याच्या आव्हानांशिवाय नव्हती. दुष्काळ आणि वादळे होते ज्यांनी मला उपटून टाकण्याचा धोका निर्माण केला होता आणि कीटक आणि रोगांनी मला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण माझ्या मुळांच्या बळावर आणि माझ्या आत्म्याच्या लवचिकतेवर मी धीर धरला.

या सर्वांद्वारे, मी जंगलात एक सतत उपस्थिती राहिलो, नैसर्गिक जगाचे एक स्थिर आणि चिरस्थायी प्रतीक. आणि मी माझ्या आयुष्याकडे मागे वळून पाहताना, मी जे काही साध्य केले आहे आणि ज्याचा मी एक भाग आहे त्या सर्वांचा मला अभिमान आहे. मी अनेक वर्षांमध्ये जंगलातील बदल आणि उत्क्रांती पाहिली आहे आणि मी त्या बदलाचा एक भाग आहे. [Zadachi Atmakatha nibandh Marathi]

Zadachi Atmakatha nibandh

आज मी येथे उभा आहे, मी एक जुना आणि शहाणा वृक्ष आहे आणि मी जगलेल्या जीवनाबद्दल मी कृतज्ञ आहे. मी असंख्य प्राण्यांना निवारा आणि पोषण दिले आहे आणि मी जंगलातील नाजूक परिसंस्थेचा एक भाग आहे. मी कदाचित माझ्या दिवसांच्या शेवटी पोहोचत आहे, परंतु मी नेहमीच या सुंदर आणि सतत बदलणाऱ्या जगाचा एक भाग असेन.

शेवटी, झाड असणं म्हणजे फक्त उंच उभं राहणं आणि मजबूत असणं नव्हे तर सभोवतालच्या परिस्थितीशी जुळवून घेणं आणि पर्यावरणाचा एक भाग असणं. झाडाचा प्रवास आव्हानांनी भरलेला असतो, पण वाढ आणि सौंदर्याच्या क्षणांनीही. ही लवचिकता आणि चिकाटीची कथा आहे आणि मला त्याचा एक भाग असल्याचा अभिमान आहे.

मी एक वृक्ष आहे, जंगलात उंच आणि अभिमानाने उभा आहे. मी येथे अनेक वर्षांपासून आहे आणि माझ्या सभोवतालचे जग बदललेले पाहिले आहे. मी ऋतू येतात आणि जाताना पाहिले आहेत, माझ्या फांद्यांमधून पाने पडतात आणि पुन्हा वाढतात आणि या जंगलाला घर म्हणणारे प्राणी पाहिले आहेत. {Zadachi Atmakatha nibandh Marathi}

झाडाची आत्मकथा निबंध मराठी

मी एके काळी फक्त एक लहान बीज होते, वाळूच्या दाण्यापेक्षा मोठे नव्हते. पण ऊन, पाऊस आणि मातीच्या सहाय्याने मी आज आहे त्या उंच वृक्षात वाढलो. मला आठवते की मी पहिल्यांदा मातीतून ढकलले आणि माझ्या पानांवर सूर्यप्रकाश जाणवला. ही मुक्ती आणि आनंदाची भावना होती आणि मला माहित होते की मी इथेच आहे.

मी जसजसा मोठा होत गेलो, तसतशी माझ्या आजूबाजूची इतर झाडेही बदलताना दिसली. काही माझ्यासारखे उंच वाढले, तर काही लहान आणि झुडूप राहिले. आम्हा सर्वांचे वेगवेगळे मार्ग होते, पण आम्ही सर्व एकाच जंगलाचा भाग होतो.
या जंगलाला घर म्हणणारे प्राणी मी पाहिले आहेत. सर्वात लहान कीटकांपासून ते सर्वात मोठ्या सस्तन प्राण्यांपर्यंत, ते सर्व निवारा, अन्न आणि संरक्षणासाठी माझ्यावर आणि इतर झाडांवर अवलंबून आहेत. मी माझ्या फांद्यांच्या पानांवर हरण चरताना पाहिले आहे, आणि गिलहरी माझ्या खोडावर आणि खाली धावत आहेत. माझ्या खोडाच्या पोकळीत पक्ष्यांचे घर बनवताना मी पाहिले आहे.

पण माझ्या सगळ्यात प्रेमळ आठवणी मला भेटायला आलेल्या मुलांच्या आहेत. ते माझ्या खोडाच्या पायथ्याशी येऊन बसतील, माझी उंची आणि माझ्या फांद्या आकाशापर्यंत पोहोचल्याबद्दल आश्चर्यचकित होतील. ते मला कथा सांगायचे आणि प्रश्न विचारायचे आणि मी आश्चर्याने आणि आनंदाने त्यांचे ऐकायचे. “Zadachi Atmakatha nibandh Marathi”

Zadachi Atmakatha nibandh

माझ्या आयुष्यातील सर्व आनंद असूनही, मी जंगलावर मानवी क्रियाकलापांचा प्रभाव देखील पाहिला आहे. एकेकाळी माझ्यासारखी उंच आणि अभिमानाने उभी असलेली, तोडलेली आणि जंगलातून काढलेली झाडं मी पाहिली आहेत. एकेकाळी या जंगलाला घर म्हणणारे प्राणी मी मानवी सभ्यतेच्या आवाजाने आणि प्रदूषणाने दूर गेलेले पाहिले आहेत.
पण मी अजूनही उंच उभा आहे आणि मी उंच उभा राहीन. मला माहित आहे की मी माझ्यापेक्षा कितीतरी मोठ्या गोष्टीचा एक भाग आहे आणि जोपर्यंत मला शक्य आहे तोपर्यंत मी या जंगलाचा एक भाग राहीन. (Zadachi Atmakatha nibandh Marathi)

म्हणून, मी कदाचित एक झाड आहे, परंतु मी जगलेल्या जीवनाचा आणि या जगात मी बजावलेल्या भूमिकेचा मला अभिमान आहे. सूर्य, पाऊस आणि माती ज्यांनी मला वाढण्यास मदत केली आणि माझ्यावर अवलंबून असलेल्या प्राणी आणि लोकांसाठी मी कृतज्ञ आहे. मी जिवंत असेपर्यंत उंच उभा राहीन आणि या जंगलाचा एक भाग होईन.

तर मित्रांना “Zadachi Atmakatha nibandh Marathi” हा निबंध आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद.

मित्रांनो, तुमच्याकडे “झाडाची आत्मकथा निबंध मराठी “ मराठी मध्ये काही अजून माहिती तुम्हाला सुचले असतील तर आम्हाला तुमच्या शब्दात आम्हला इमेल द्वारे नक्की पाठवा.

तुमच्या नावासह निबंध नवीन लिहिला जाईल. तो कोठून  कॉपी केल्यास आम्ही घेत नाही.

काही अडचण येत असेल तर तुम्ही आम्हाला कमेंट करून विचारू शकता. आम्ही आपल्या प्रश्नांची उत्तर निश्चितपणे देऊ.

झाडाचे वय कसे मोजतात?

झाडाच्या खोडाचा छेद घेतला की त्यावर असणारी वलये मोजून झाडाचे वय ठरविण्याची पद्धत आहे. झाडाचे वय त्याचा आतील बुंधा कापून त्या मध्ये जेवढे वाक्रा कर वर्तुळ आतून बाहेर बाजूस जाताना दिसतील तेवढे त्याचे वय ठरते..

झाडाच्या सालीचे वस्त्र ला काय म्हणतात?

संन्याशाच्या अंगावरचे वस्त्र.

Leave a comment